Odstúpenie od zmluvy

Ak Vás náš tovar nepresvedčil, môžete ho do 14 dní, bez udania akéhokoľvek dôvodu, zaslať späť. Kedže nás ale Váš názor veľmi zaujíma, potešilo by nás, keby ste sa o neho s nami podelili. Právo odstúpenia je v súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Právo odstúpiť od zmluvy

Nasledujúce odstúpne podmienky platia pre zmluvy na tovar, ktorý je možný odoslať ako poštový balík.

Odstúpenie pre balíkový tovar

Ako spotrebiteľ máte právo do lehoty štrnástich dní, bez udania dôvodu, od našej zmluvy odstúpiť. Ochranná lehota trvá štrnásť dní a začína odo dňa keď vy, alebo Váš zástupca preberie náš tovar.

Ak chcete využiť svoje právo, musíte vykonať nasledujúce pokyny

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: slovensko@pureskinfood.net
Fax: (+43) 720 710740 9000

Pomocou jednoznačného vyhlásenia (prostredníctvom emailu, faxom, alebo poštovým oznámením) informujte nás o Vašom záujme.

Môžete tak urobiť pomocou nášho formuláru o odstúpení od zmluvy, ktorý však nie je záväzný. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačí nám zaslať oznámenie týkajúce sa správy o odstúpení pred uplynutím lehoty.

Následky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, budú Vám uhradené všetky platby, ktoré sme od vás obdržali, vrátane nákladov na distribúciu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný spôsob doručenia, ako bol nami poniknutý) najneskôr do štrnástich dní- odo dňa kedy bolo doručené oznámenie o Vašom odstúpení od danej zmluvy. Na vrátenie nákladov použijeme rovnakú platobnú metódu, akú ste použili Vy, pri dannom nákupe. V každom prípade Vám nebudú účtované žiadne dodatočné transakčné poplatky. Úhradu môžeme zadržať pokiaľ neobdržíme vrátený tovar, alebo kým nám nepreukážete potvrdenie o zaslaní tovaru.

Zašlite nám nežiadúci tovar obratom a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy ste nás o Vašom odstúpení od zmluvy informovali.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Lehota sa považuje za udržanú, ak nám tovar zašlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

Zmluvy o dodávke tovaru, ktorý nie je vyrobený a ktorého výroba si vyžaduje individuálne rozhodnutia spotrebiteľa, alebo tovar ktorý nemôže byť prispôsobený osobným potrebám iných spotrebiteľov, nemôžu byť odvolané.

Podrobnejšie informácie o vrátení tovaru nájdete tu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

1 Zmluvy na tovar, ktorý nie je vyrobený sériovo a ktorého výroba si vyžaduje individuálne rozhodnutia spotrebiteľa, alebo tovar ktorý nemôže byť prispôsobený osobným potrebám iných spotrebiteľov
2 Zmluvy na tovar, ktorý sa môže rýchlo pokaziť, alebo ktorého dátum expirácie rýchlo uplýna.
3 Zmluvy na tovar v špeciálne uzavretom obale, ktorý po otvorení nemôže byť zo zdravotných, alebo hygienických dôvodov vrátený, keďže jeho balenie bolo poškodené.
4. Zmluvy na tovar, ktorý vzhľadom svojej konzistencii bol neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
5. Zmluvy na alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá v zmluve a ktorá môže byť doručená najskôr do 30 dní po jej uzavretí. Naďalej sa môže jednať o tovar s volatilnými cenami, ktoré sa na trhu menia bez vplyvu výrobcov.
6. Zmluvy na audio, alebo videonahrávky, ako aj počítačové programy v uzavretom obale, v prípade, že ich pečať na balení bola odstránená.
7. Zmluvy na časopisy, noviny s výnimkou zmlúv s predplatným.

Tu si môžete stiahnuť náš formulár na odstúpenie od zmluvy

Koniec návodu na odstúpenie od zmluvy