Medzinárodný deň žien: Finančná zbierka pre ženy na úteku

Medzinárodný deň žien: Finančná zbierka pre ženy na úteku

Na Medzinárodný deň žien podporujeme programy pre ženy ms úteku od UNHCR a OSN pomoci pre utečencov. Pomôžte ženám z krízových oblastí získať nové perspektívy. Váš príspevok zdvojnásobíme!

Icon

Predstavte si na chvíľu, že musíte opustiť svoju vlasť, donútení vojnou, ničivým zemetrasením, alebo preto, že patríte k skupine ľudí, ktorá je prenasledovaná. Možno ste stále tehotná alebo máte so sebou svoje deti.

Hnevá nás a zároveň nás robí smutnými, čím všetkým si musia ženy na úteku prejsť, a preto vyzývame na spoločnú finančnú zbierku na Medzinárodný deň žien pre iniciatívu"Frauen an der Flucht" (z nem. Ženy na úteku) od UNHCR.

Tu môžete prispieť medzi 7. a 9. marcom 2023. Z našej strany zdvojnásobíme všetky dary prijaté počas tohto obdobia.

🖤PRISPIEŤ TU 🖤

Viac utečencov ako kedykoľvek predtým

Okolo 103 miliónov ľudí na svete je momentálne na úteku. To je viac ako 1 % svetovej populácie a toto číslo sa dramaticky zvyšuje. Od konca roka 2021 muselo svoje domovy opustiť 13,6 milióna ľudí. Hlavným dôvodom tohto 15 % nárastu je vojna na Ukrajine. Väčšinu z nich tvoria ženy a deti.

Súčasná situácia v Turecku a Sýrii je obzvlášť náročná:

Turecko je krajinou, ktorá v súčasnosti prijíma najviac utečencov, konkrétne 3,7 milióna. Zemetrasenie vo februári tohto roku zasiahlo aj mnohých ľudí, ktorí už druhýkrát prišli o všetko. Navyše je tu tuhá zima s teplotami okolo bodu mrazu.

Ani na Ukrajine sa situácia po roku vojny nikde neuvoľnila: mnohé rodiny prišli o domov a čakajú v núdzových priestoroch na Ukrajine aj v zahraničí na poľahčujúcu správu o konci vojny.

Vojna sa vždy vedie na pleciach tých najslabších. Tí, ktorí trpia, sú často deti, starší ľudia a sociálne slabí ľudia. Ženy zohrávajú ústrednú úlohu v krízových oblastiach: často sú to ony, kto sa stará o základné služby: zdravotnícke zariadenia, starostlivosť o deti atď.

Útek nie je nikdy dobrovoľný!

Ženy vo všeobecnosti utekajú z rovnakých dôvodov ako muži: z politických alebo náboženských dôvodov alebo preto, že patria k určitej etnickej alebo sociálnej skupine. Okrem toho existujú dôvody úteku špecifické pre ženy, ktoré sa netýkajú mužov rovnako, ako napríklad sexuálne vykorisťovanie, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené sobáše alebo domáce násilie, ktoré nútia ženy opustiť svoju vlasť.

Násilie na ženách

Keď sa v krajine zmenia sociálne a spoločenské štruktúry, často sa zvyšuje ochota použiť násilie. Únosy a systematické znásilňovanie žien a dievčat sú často výsledkom, no bohužiaľ sú často aj súčasťou vojnovej stratégie. Obete násilia často počas svojho života trpia dlhodobými psychickými následkami, od depresie až po samovražedné myšlienky a sociálnu izoláciu.

Pandémia ešte viac podporila situáciu v posledných rokoch:

Napríklad násilie na ženách na úteku vzrástlo, a to nielen v ich domovských krajinách. Sektor s nízkymi mzdami a neformálne pracovné oblasti sa v dôsledku pandémie často úplne zrútili a mnohé ženy v dôsledku toho prišli o živobytie.

V mnohých krajinách s pandémiou Korony rastie aj chudoba. Žiaľ, tam, kde sa chudoba zvyšuje, pribúdajú aj nútené sobáše, detská práca a obchodovanie s ľuďmi. Mnoho dievčat utečencov po celom svete sa muselo vzdať svojho vzdelania a namiesto toho pracovať alebo dokonca opustiť svoje domovy.

Neisté podmienky na úteku

Aj pri úteku sú ženy často vystavené nebezpečným situáciám: sexualizovanému násiliu, bez ochrany, bez hygienickej starostlivosti, často bez prístupu k jedlu aj niekoľko dní.

Samotný útek však so sebou nesie aj osobitné riziká pre ženy: mnohé majú so sebou svoje deti. Bohužiaľ, často je problematický prístup k prostriedkom menštruačnej hygieny, plienkam a podobne. Tehotné ženy a chorí nemajú prístup k lekárskej starostlivosti ani liekom.

Ženy ako svetielka nádeje

Napriek všetkým týmto prekážkam ženy a dievčatá preukazujú veľkú odolnosť, vynaliezavosť a odvahu pri riešení týchto problémov. V mnohých prípadoch sú to práve oni, ktorí v sebe nájdu silu prebudovať nielen svoj život, ale aj životy svojich rodín.

Pomocné organizácie zohrávajú v tejto oblasti ústrednú úlohu: Napríklad zabezpečujú, aby deti narodené na úteku dostali rodné listy. UNHCR špecificky rieši potreby žien vo všetkých programoch. Vzdelávanie pre dievčatá a ženy, ako aj pracovné programy umožňujúce ženám vykonávať samostatne zárobkovú činnosť sú niektoré z nich. Dôležité sú však aj základné ochranné opatrenia ako zabezpečenie bezpečného ubytovania a oddelených sociálnych zariadení. Program Ženy na úteku vytvára nové perspektívy.

Vždy, keď je to možné, pomoc OSN pre utečencov rieši aj potreby žien a využíva ich silné stránky:

„Naším cieľom je stavať na bohatých skúsenostiach, zručnostiach a ašpiráciách žien a pomôcť im dosiahnuť ich plný potenciál – prostredníctvom lepšieho prístupu k vzdelaniu, dôstojnej práci a právnym a zdravotným službám.“
Vysoký komisár OSN pre utečencov Fillippo Grandi

OSN pomoc utečencom je jednou z organizácií, ktoré čo najrýchlejšie pomáhajú na mieste po katastrofe, akou bolo zemetrasenie v Turecku a Sýrii. Vždy sa berú do úvahy špeciálne potreby žien. Radi by sme podporili túto dôležitú prácu OSN na pomoc utečencom.

Pomôžte ženám na úteku ponúknuť vyhliadky a prispejte priamo do programu "Frauen an der Flucht" pozn. (z nem. Ženy na úteku).
Všetky príspevky uskutočnené medzi 7.3. a 9.3.2023 zdvojnásobíme!

🖤DAROVAŤ TU 🖤

Odporúčame