Yeah, pracujeme CO2 neutrálne

Sme hrdí, že to môžeme oficiálne oznámiť:

Naša výroba je od roku 2018 CO2 neutrálna, pretože ochrana klímy je pre nás dôležitá a je to jednoducho súčasť našej podnikovej zodpovednosti.

Na produkty PURE SKIN FOOD sa používajú iba ekologicky certifikované, čisto rastlinné suroviny. V kozmetickom priemysle sme už stanovili nový štandard kvality. Na rozdiel od konvenčného poľnohospodárstva produkuje ekologické poľnohospodárstvo v priemere o 30 % menej emisií CO2 (zdroj: BOKU). S klimaticky neutrálnou výrobou produktov je tu ďalší míľnik, z ktorého máme naozaj veľkú radosť.

Ochrana klímy teraz, pretože neexistuje žiadna planéta B

Máme len jednu Zem. Deň, kedy prečerpáme všetky zdroje Zeme určené na jeden rok (Earth Overshoot Day) sa oznamuje každý rok čoraz skôr.

No Planet B GmbH - to je názov a krédo našej spoločnosti, ktorá stojí za značkou Pure Skin Food. Našou spoločnou víziou je ponúkať holisticky udržateľné alternatívy, spoločne myslieť dopredu a zmeniť súčasný stav v odvetví.

Naše 3 piliere pre klimatickú neutralitu

Aby sme dosiahli cieľ klimatickej neutrality, vyvinuli sme stratégiu udržateľnosti založenú na troch pilieroch:

1. Vyhýbanie sa

Samozrejme, najlepšie je vyhýbať sa emisiám čo najviac. Preto sa snažíme spôsobiť čo najmenej CO2. Vďaka vysokej energetickej účinnosti nášho novovybudovaného výrobného závodu a skladu, používaniu elektronických automobilov a 100 % zelenej elektrine - čiastočne z vlastného fotovoltaického systému s výkonom 200 kWp - sa nám to v mnohých oblastiach darí veľmi dobre.

Pri výbere dodávateľov a partnerov dbáme aj na udržateľnosť a výrobu šetrnú k životnému prostrediu. Napríklad v Rakúsku a Švajčiarsku je preprava balíkov taktiež klimaticky neutrálna.

2. Znižovanie

Tam, kde sa emisiám nedá vyhnúť, hľadáme spôsoby, ako ich obmedziť. Aj tu robíme maximum pre to, aby boli naše emisie CO2 čo najnižšie:

 • trvalo udržateľná konštrukcia našich budov s množstvom dreva a vysokou energetickou účinnosťou
 • elektromobily na služobné cesty
 • zariadenia s najvyššou energetickou účinnosťou
 • pracovný lístok na verejnú dopravu pre našich zamestnancov
 • vykurovanie a chladenie pomocou odpadového tepla zo susednej bioplynovej stanice
 • prepravný materiál bez plastov a šetrný k životnému prostrediu s uzáverom bez lepidla
 • svedomitá recyklácia odpadu a cenných materiálov
 • regionálne a prevažne bio potraviny v jedálni

Výsledné emisie vypočítavame ročne a snažíme sa ich ďalej zlepšovať.

3. Kompenzácia

Emisie, ktorým sa nemôžeme vyhnúť, používame ako príležitosť na podporu ekologicko-sociálnych projektov, ktoré považujeme za veľmi užitočné a ktoré v dlhodobom horizonte významne prispievajú k celkovému zníženiu emisií. Tento rok sme obzvlášť radi, že môžeme podporiť projekt Helioz v Bangladéši.

Čistá pitná voda nie je k dispozícii v mnohých oblastiach Bangladéša. Preto sa musí najskôr prevariť, čo má mnoho nevýhod:

 • zbieranie palivového dreva prispieva k odlesňovaniu
 • pri horení sa uvoľňuje CO2
 • predovšetkým ženy musia tráviť veľa času zberom palivového dreva
 • mnoho ľudí, najmä detí, má problémy s dýchaním kvôli neustálemu dymu v domácnostiach

Helioz preto s WADI vyvinul nákladovo efektívne zariadenie na solárne napájanie, pomocou ktorého je možné kontaminovanú pitnú vodu bezpečne sterilizovať slnečným žiarením. To môže predchádzať chorobám prenášaným vodou, ako je cholera alebo detská obrna. Vďaka projektu v Bangladéši a ďalších krajinách Helioz tiež významne prispieva k dosahovaniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

#wearethechange

Je načase konať teraz a aktívne presadzovať ciele ochrany klímy. Sme hrdí na to, že od roku 2018 fungujeme klimaticky neutrálne. Každý z nás môže prispieť k zmene klímy. We care! You too?